Ciljevi Udruženja Mikrobiologa Srbije

NASLOVNA  /  Ciljevi Udruženja Mikrobiologa Srbije

Udruženje ima multidisciplinarni karakter, predstavljajući mikrobiologiju kao spoj nauke i prakse.
Cilj nam je da nastavimo da okupljamo i radimo sa mikrobiolozima koji dolaze iz različitih institucija i oblasti, koje obuhvataju medicinu, farmaciju, prehrambenu tehnologiju, biologiju, genetiku, ekologiju, veterinarsku medicinu, biotehnologiju, fitopatologiju i mnoge druge.
Cilj nam je da izgradimo jedinstven nastup u FEMS-u, kao i da oživimo časopis “MIKROBIOLOGIJA”.

Udruženje je tokom 2017. i 2018. godine prošlo kroz statusnu transformaciju u cilju okupljanja svih medicinskih i nemedicinskih mikrobiologa u zemlji.
U 2018. godini Udruženje zadržava infrastrukturu Udruženja mikrobiologa Srbije i sve postojeće oznake i članstva u FEMS-u i Balkanskoj asocijaciji mikrobiologa, a istovremeno će uzeti aktivno učešće u svim zajedničkim programima ESCMID-a i FEMS-a.
Formirane su dve sekcije koje čine sadašnja dva Udruženja, a način zajedničkog upravljanja sa uravnoteženim učešćem predstavnika obe sekcije promoviše ravnopravnost u upravljanju i balansiran pristup stučnom i organizacionom razvoju Urduženja.

Ciljevi Udruženja Mikrobiologa Srbije