Mikromed 2018 regio

NASLOVNA  /  Mikromed 2018 regio

Posle uspešno organizovanog kongresa 2017. godine u organizaciji Udruženja medicinskih mikrobiologa i Udruženja mikrobiologa Srbije održan je još jedan XII KONGRES MIKROBIOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem MIKROMED 2018 REGIO. Kongres je održan od 10-12. maja 2018. godine u Hotelu M u Beogradu.

Nakon deset godina uspešne organizacije nacionalnih Kongresa, nastavljajući trend zapocet na 11. kongresu MIKROMED 2017, od 2018. godine kongres dobija brend MIKROMED 2018 REGIO u skladu sa regionalnim pristupom u pripremama i realizaciji, uz učešce predavača po pozivu i većeg broja učesnika iz svih zemalja regiona Balkana i jugoistočne Evrope.

Uz prisustvo i predavanja eminentnih stranih predavača, kao i vodećih eksperata iz regiona i iz naše zemlje, izbor aktuelanih tema i uz atraktivne prezentacione forme kao što su plenarna predavanja, tematski simpozijumi, okrugli stolovi, usmene i poster prezentacije na Kongresu je prisustvovalo preko 350 učesnika.

Program možete preuzeti ovde>>

www.micromedregio.com