3. SIMPOZIJUM MIKROBIOLOGIJA ŽIVOTNE SREDINE (10-11. decembar 2021.)

NASLOVNA  /  3. SIMPOZIJUM MIKROBIOLOGIJA ŽIVOTNE SREDINE (10-11. decembar 2021.)

Treći Simpozijum u UMS 21 seriji je MIKROBIOLOGIJA ŽIVOTNE SREDINE

koji bi trebalo da ukaže na aktuelne mikrobiološke teme u oblasti zaštite čovekove sredine.

Program simpozijuma PDF