1. SIMPOZIJUM AKTUELNE MIKROBNE INFEKCIJE (14-15. oktobar 2021.)

NASLOVNA  /  1. SIMPOZIJUM AKTUELNE MIKROBNE INFEKCIJE (14-15. oktobar 2021.)

Prvi Simpozijum u UMS 21 seriji je SIMPOZIJUM O AKTUELNIM MIKROBNIM INFEKCIJAMA

čija je osnovna ideja da se skrene pažnja na probleme koje stvara rezistencija bakterija koje su nam već dugo poznate kao i na problem u dijagnostici i lečenju oboljenja koja izazivaju bakterije aktuelizovane u poslednjih nekoliko decenija.

Program simpozijuma PDF