Registracioni formular

NASLOVNA  /  Registracioni formular


  Ako nemate broj licence, upišite znak /

      

  CENA KOTIZACIJE

  Vrsta kotizacije Cena kotizacije
  Rana kotizacija za sva tri simpozijuma do 12.09.2021. 35 EUR
  Rana kotizacija za 1. Simpozijum do 12.09.2021. 20 EUR
  Rana kotizacija za 2. ili 3. Simpozijum do 10.10.2021. (Cena je po simpozijumu) 15 EUR
   
  Kasna kotizacija za sva tri simpozijuma nakon 12.09.2021. 50 EUR
  Kasna kotizacija za 1. Simpozijum nakon 12.09.2021. 35 EUR
  Kasna kotizacija za 2. ili 3. Simpozijum nakon 10.10.2021. (Cena je po simpozijumu) 20 EUR