Osnovne informacije

NASLOVNA  /  Osnovne informacije

Članovi Udruženja učestvuju u sprovođenju domaćih i međunarodnih naučnih i razvojnih projekata, promovišu organizovan pristup institucijama zdravstvenog sistema, kao i sistematski pristup organizaciji stručnih sastanaka i drugih vidova kontinuirane mikrobiološke edukacije.