KME: PNEUMOKOKNE BOLESTI – PUT DO BOLJE DIJAGNOSTIKE

NASLOVNA  /  KME: PNEUMOKOKNE BOLESTI – PUT DO BOLJE DIJAGNOSTIKE

Drage kolege,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na kurs kontinuirane medicinske edukacije (KME) „Pneumokokne bolesti – mogućnosti za unapređenje prevencije, dijagnoze i lečenja“ u onlajn okruženju. Kurs se izvodi u organizaciji Udruženja mikrobiologa Srbije i Nacionalne referentne laboratorije (NRL) za streptokok Srbije. Predavači su članovi NRL za streptokok, kao i mikrobiolozi iz Kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, dok je za klinički deo kursa odgovoran infektolog.

Naša je želja bila da ovaj kurs omogući kliničarima i mikrobiolozima uspešnije savladavanje problema vezanih za dijagnostiku i terapiju prvenstveno invazivnih, ali i neinvazivnih pneumokoknih bolesti, kroz predavanja i objašnjenja stručnjaka koji se time bave dugi niz godina. Edukacija je bila akreditovana od strane Zdravstvenog saveta, kao stručni sastanak prve kategorije. Međutim, imajući u vidu epidemiološku situaciju koja je nastupila zbog aktuelne pandemije COVID-19, kurs je opravdano prebačen fizičkog u onlajn okruženje.

Kotizacija za učesnike nije predviđena.
Edukacija je organizovana u vidu:

  • onlajn testa, koji je u postupku akreditacije od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije kao test od 50 pitanja, čije rešavanje traje do 5 sati, a učesnici dobijaju 5 bodova nakon uspešno rešenog testa. Literatura i prezentacije koji su neophodni za razumevanje ove teme i rešavanje testa će u predviđeno vreme, biti postavljeni na sajt Udruženja mikrobiologa Srbije.
  • onlajn seminara, koji će biti organizovan u istom terminu kada i onlajn test

Kurs će biti izveden u tri termina: 18.09.2020; 02.10.2020. i 16.10.2020. godine u terminu od 14 do 19 sati.

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Nataša Opavski, Institut za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Beograd
Udruženje mikrobiologa Srbije

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANJE TESTA