FEMS DAN

NASLOVNA  /  FEMS DAN

Poštovane koleginice i kolege,

Imamo veliko zadovoljstvo da Vas pozovemo na Simpozijum FEMS DAN u Srbiji 2018, koji će biti održan 28. septembra 2018. godine na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, od 13-16 h.

Imajući u vidu dosadašnju dugogodišnju uspešnu saradnju našeg Udruženja i kolega sa FEMS-om (Federacija evropskih mikrobioloških društava) i veliku podršku koju FEMS pruža srpskoj mikrobiologiji i mikrobiolozima Srbije, Upravni odbor je odlučio da prva stručna aktivnost po ujedinjenju Udruženja bude Simpozijum, FEMS DAN u Srbiji.

To će biti prilika da jedan broj ranijih stipendista FEMS-a koji su danas već afirmisani stručnjaci izlože svoja iskustva sa stipendijama FEMS-a kao i projekte na kojima su nastavili da rade nakon stipendiranja.
Prisustvo Simpozijumu FEMS DAN u Srbiji 2018. je besplatno za članove udruženja sa regulisanim statusom.

Počasni gost sastanka će biti naš dugogodišnji dragi kolega Prof. dr Vaso Taleski, član FEMS Board of Directors odgovoran za dodelu grantova i organizaciju međunarodnih konferencijskih manifestacija FEMS-a , koji će nam izložiti akutelnosti u radu FEMS-a kao i planirane smernice daljeg razvoja federacije.

Program možete preuzeti ovde>>