6. JUN, SASTANAK UDRUŽENJA MIKROBIOLOGA

NASLOVNA  /  6. JUN, SASTANAK UDRUŽENJA MIKROBIOLOGA

6. JUN, SASTANAK UDRUŽENJA MIKROBIOLOGA SRBIJE, POLJOPRIVREDNI FAKULTET

 

Poštovani članovi UMS,

Pozivamo Vas na predstojeći sastanak UMS-a „Mikrobiološki dan – Predavanja madih mikrobiologa“ koji će se održati u svečanoj sali Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu od 11 -14 časova. Do sada imamo sledeće prijavljene autore:

Ivana Aleksić-Antić – Virulentni agensi u borbi protiv bakterijskih infekcija
Milka Malešević – Potraga za novim biogenim utišivačima međućelijske komunikacije bakterija
Dragana Tamindžija – Rezistencija bakterija na šestovalentni hrom i mogućnost primene u bioremedijaciji
Jelena Krulj – Morfološka i molekularna karakterizacija izolata plesni Aspergillus flavus poreklom sa zrna hlebne pšenice i spelte
Olja Stanojević – Biološka kontrola fungalnih patogena šampinjona
Jelena Menković – Candidatus Liberibacter solanacearum – rasprostranjenost, odlike i zaštita
Bojana Luković – Genetička osnova rezistencije sojeva Acinetobacter baumannii izolovanih u bolnicama sekundarnog i tercijarnog nivoa u Republici Srbiji na karbapeneme
Branka Lončarević – Optimizacija produkcije mikrobnog egzopolisaharida levana