2. SIMPOZIJUM UMS 2021

NASLOVNA  /  2. SIMPOZIJUM UMS 2021

Poštovane kolege, dragi prijatelji

Zadovoljstvo nam je što ste uzeli učešće na predstojećem tematskom simpozijumu „PRODUKCIJA BIOFILMA” UMS SERIES 21, prvom od tri koja organizujemo tokom jeseni 2021.
Osnovna ideja da se skrene pažnja na rizike za nastanak Intrahospitalnih infekcija i problem higijene u proizvodnji i distribuciji hrane. Sposobnost bakterija da stvaraju biofilm na živoj i neživoj podlozi se može smatrati velikim problemom u zdravstvenim ustanovama.

Svi registrovani učesnici biće u mogućnosti da prate program simpozijuma Online nakon što unesu svoje pristupne parametare u formu koja se nalazi ispod.

Na Online platformi na http://www.mikrobiologijars.org/ kada u navigaciji odete na 1. Simpozijum UMS 2021 u padajućem meniju možete pristupiti sadržaju Simpozijuma na sledećim stranama :

Uživajte u kvalitetnom naučnom program Prvog Simpozijum u UMS 21 seriji „PRODUKCIJA BIOFILMA” – Online.

Organizacioni odbor Simpozijuma UMS SERIES 21