2. SIMPOZIJUM PRODUKCIJA BIOFILMA – Rizici za nastanak Intrahospitalnih infekcija i problem higijene u proizvodnji i distribuciji hrane. (26-27. novembar 2021.)

NASLOVNA  /  2. SIMPOZIJUM PRODUKCIJA BIOFILMA – Rizici za nastanak Intrahospitalnih infekcija i problem higijene u proizvodnji i distribuciji hrane. (26-27. novembar 2021.)

Drugi Simpozijum u UMS 21 seriji je SIMPOZIJUM PRODUKCIJA BIOFILMA – RIZICI ZA
NAJSTAJANJE INTRAOSPITALNIH INFEKCIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, IZAZOVI
U INDUSTRIJI PROIZVODNJE HRANE I U BIOTEHNOLOGIJI

Sposobnost bakterija da stvaraju biofilm na živoj i neživoj podlozi se može smatrati velikim problemom u zdravstvenim ustanovama.

Prisustvo biofilma na medicinskim implantatima otežava uklanjanje mikroorganizama i smanjuje efikasnost antibiotske terapije. Zbog toga se bolesti koje se javljaju kao
posledica formiranja biofilma smatraju jednim od vodećih uzroka nastanka bolničkih infekcija.

Aktuelnost biofilma dodatno povećava činjenica da je sve više prisutan u pogonima za obradu i proizvodnju hrane.

Njegova rezistencija na dejstvo dezinfekcionih sredstava i prisustvo na gotovo svim radnim površinama, podovima i alatu, predstavlja veliki izazov za preventivno delovanje. Biofilmovi imaju i značajnu ulogu i mikrobiološkim fermentacijama.

Program simpozijuma PDF